Galerie de artă – Corneliu Drăgan Târgovişte

Artist total dedicat menirii sale, Corneliu Drăgan Târgovişte se manifestă acum, în peisajul artistic contemporan, într-o singură tehnică: acuarela.

Opţiunea lui Corneliu Drăgan Târgovişte dobândeşte astfel un merit suplimentar: poziţionarea sa în afara „curentului”, urmată, firesc, de stimularea interesului publicului faţă de această tehnică situată pe graniţa fragilă între grafica de şevalet şi pictura propriu-zisă.

Corneliu Drăgan Târgovişte poate fi considerat şi un pictor al anotimpurilor, pentru că reuşeşte să surprindă şi să valorifice, cu egală măiestrie, lumina reţinută şi rece a soarelui de iarnă, pe cea generoasă a verii, pe cea blândă de toamnă, care potenţează căldura culorilor, ori lumina proaspătă şi dătătoare de optimism a primăverii,

Corneliu Drăgan Târgovişte se manifestă cu sinceritate şi dăruire în arta noastră contemporană ca un pictor al reveriei şi al nostalgiei, capabil să privească tot ceea ce-l înconjoară cu un ochi atent, mereu îndrăgostit de armonie. Echilibrul dintre natură şi cultură rămâne nealterat în acuarelele sale, iar realitatea surprinsă de artist se transfigurează, primind patina caldă şi evocatoare a timpului ce se scurge necontenit. (Luiza BARCAN,  critic și istoric de artă)